Konstytucja 3 Maja

W dniu 11 maja 2012 roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Program artystyczny przygotowali uczniowie koła teatralnego pod opieką p. Małgorzaty Wojtuń oraz chór szkolny  z p. E. Płowy. Wiersze o charakterze patriotycznym, piosenki wykonane przy akompaniamencie ks. K. Bisa oraz piękna gra na flecie uczennicy klasy VB dopełniły powagi chwili. Dekorację przygotowały: p. Weronika Fejdasz oraz p. M. Ślączka.
Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była jedną z najważniejszych ustaw w Polsce. Była ona drugą konstytucją w świecie – po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r. – spisaną ustawą tego typu . Stanowiła próbę radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw, czego dalszą konsekwencją była wojna w obronie konstytucji i kolejne rozbiory. Jej autorami byli: król Stanisław August Poniatowski , Ignacy Potocki , Hugo Kołłątaj, któremu przypisuje się ostateczną jej redakcje.
W dniu dzisiejszym Trzeci Maj zajmuje drugie miejsce zaraz po Jedenastym Listopada. Święto przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Dostarcza nam też wiele wzorów do naśladowania, daje przykłady zachowań patriotycznych.