Dzień bez tytoniu

W dniu 24.05.2012r. w Zespole Szkół w Przysietnicy odbyła się impreza edukacyjno – oświatowa poświęcona podsumowaniu działań profilaktycznych przeprowadzonych w szkołach i przedszkolach powiatu brzozowskiego oraz obchodom Światowego Dnia bez Tytoniu. Koordynatorem projektu była pani pedagog Dorota Borula.

Zdrowy człowiek, zdrowe społeczeństwo to doskonałe podstawy do osiągnięcia osobistego oraz zbiorowego sukcesu.

Potwierdzając tę tezę, dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III  zachęcały do zdrowego stylu życia bez papierosów. Pod kierunkiem pani Agaty Rzepki i pani Sabiny Dytko – Gerlach przedszkolaki  przygotowały przedstawienie teatralne pt. ,,Kocia bajka”, w którym za pomocą słowa, tańca i pięknych rysunków przekonywały, że nie chcą być biernymi palaczami. Następnie pierwszoklasiści zaprezentowali taniec pt. ,,Papaja antynikotynowa” przygotowany pod kierunkiem pani Agaty Szpiech. Przekaz był jednoznaczny – gdy palisz jesteś więźniem swego nałogu, niszczysz swoje ciało i zatruwasz innych. Z kolei uczniowie klasy drugiej wraz z panią Łucją Buczek przemaszerowali wokół sali niosąc transparenty zachęcające do krzewienia mody na niepalenie, skandując hasło ,,nie pal przy mnie, proszę”. W końcu nadszedł czas na uczniów klasy trzeciej, którzy ubrani w koszulki z napisem ,,nie palę”, rozdali zgromadzonym jabłka, jako symbol zdrowia i urody.

W apelu uczestniczyli goście: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pan Tadeusz Pióro, zastępca Powiatowego Inspektora Sanitarnego pani Maria Cecuła Zajdel, pracownicy oświaty zdrowotnej, nauczyciele i uczniowie z przedszkoli i szkół  powiatu brzozowskiego oraz rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego.

Pan Tadeusza Pióro wygłosił pogadankę na temat skutków palenia papierosów, podkreślił znaczącą rolę biernego palenia w rozwijaniu się różnych chorób u dzieci. Podziękował dzieciom za piękne występy i  lekcję wychowawczą z profilaktyki.

Następnie wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów w ramach realizacji antynikotynowych programów profilaktycznych pt. ,,Czyste powietrze wokół nas” dla dzieci przedszkolnych, ,,Nie pal przy mnie, proszę” dla uczniów klasy trzeciej oraz ,,Znajdź właściwe rozwiązanie” dla gimnazjalistów. Wyróżnienie otrzymał Gracjan Rafalski z oddziału przedszkolnego i Justyna Gołąbek z I klasy gimnazjum. Maksymilian Szpiech z klasy trzeciej zdobył I miejsce i nagrodę główną w konkursie ,,Nie pal przy mnie, proszę”.

Uczniowie klas IV- VI uczestniczyli w międzyklasowym konkursie plastycznym na plakat o tematyce antynikotynowej pt. ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”. I miejsce zajęła klasa Vb, natomiast pozostałe klasy otrzymały wyróżnienia. Uczniowie z poszczególnych klas zostali uhonorowani nagrodami pieniężnymi.

 

Zdjęcia z naszego przedstawienia można obejrzeć w galerii - tutaj