W kręgu poezji

W KRĘGU POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGO

PROJEKT EDUKACYJNY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

W PRZYSIETNICY


28.06.2012r. o godz. 10 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Przysietnicy, w obecności Dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja
w Przysietnicy odbyło się podsumowanie całorocznego projektu edukacyjnego W kręgu poezji ks. Jana Twardowskiego. Projekt ten przeprowadzony w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom rozpoczął się już we wrześniu od wykonania na szkolnym korytarzu gazetki poświęconej księdzu Twardowskiemu i jego poezji. Następnie przez cały rok uczniowie przy wsparciu nauczycieli polonistów ze szkoły podstawowej – p. Justyny Ziemiańskiej,
p. Haliny Błaż oraz nauczycieli nauczania początkowego i nauczyciela bibliotekarza, p. Weroniki Fejdasz,  poznali tematykę twórczości „Jana od Biedronki”.

Na zakończenie projektu grupa teatralna „Ratajanie”, działająca pod kierunkiem p. Haliny Błaż w ramach projektu SZANSA DLA KAŻDEGO UCZNIA współfinansowanego przez Unię Europejską, przedstawiła spektakl pt. Ksiądz Twardowski na ławce w parku. Sztuka miała na celu przybliżenie sylwetki wybitnego współczesnego poety, zarówno jego biografii jak i twórczości.  Opowiada ona o czterech dziewczynach: Agacie, Jagodzie, Idze i Ewie
(w ich rolach wystąpiły kolejno: Anna Buczkowicz,  Magdalena Pietryka, Antonina Gratkowska i Adrianna Rzepka), które przygotowują się w parku do konkursu na temat życia i twórczości  ks. Jana Twardowskiego. Sceneria  została  wybrana nieprzypadkowo, ponieważ bohater spektaklu kochał przyrodę i poświęcił jej w swojej twórczości wiele miejsca. W przedstawieniu pojawiają się również dwaj chłopcy, Tomek i Bartek (w ich role wcielili się  Julia Bąk i Karol Więcek), którzy początkowo sceptycznie odnoszą się do poezji księdza, ale wkrótce koleżanki zarażają ich swoim entuzjazmem dla tej niezwykłej twórczości i również oni stają się jej fanami. W spektaklu usłyszeliśmy sporo utworów ks. Twardowskiego, a niektóre z nich zostały przedstawione w formie poezji śpiewanej. Ważnym atutem przedstawienia była muzyka, która doskonale ilustrowała przedstawiane treści. Warto dodać, że przedstawienie to zaprezentowano również 14 czerwca br. podczas tegorocznego Gminnego Przeglądu Zespołów Teatralnych w BDK w Brzozowie.

Z pewnością projekt edukacyjny W kręgu poezji ks. Jana Twardowskiego przyczyni się do wzrostu zainteresowania poezją tego wspaniałego poety, poezją, która zawiera w sobie prawdziwe wartości i dzięki której stajemy się wrażliwsi na piękno przyrody, pogodniejsi
i życzliwsi dla innych.

HB JZ

Nasza galeria zdjęć