Medal Komisji Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Pan Wiesław Filak nauczyciel matematyki i fizyki z naszej szkoły został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Medal ten jest przyznawany osobom, które w szczególny sposób przysłużyły się oświacie, głównie w zakresie działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej.
Gratulujemy i życzymy siły, wytrwałości do dalszej pracy oraz kolejnych sukcesów!