Dominik Pinda – wyróżnienie

W dniu 1 marca br. Dominik Pinda uczeń klasy IIIc naszego gimnazjum otrzymał wyróżnienie w II ponadpowiatowym konkursie literacko – plastycznym „Znani twórcy literatury polskiej – Adam Mickiewicz” zorganizowanym przez ZS nr 3 w Sanoku. Dominik zainspirowany sonetem A. Mickiewicza pt. „Żegluga”, namalował piękny obraz, który tak bardzo spodobał się jury, że wyróżniono właśnie jego pracę spośród 17 innych.
W części konkursu poświęconej wiedzy na temat życia i twórczości naszego wieszcza narodowego brała udział drużyna w składzie: Monika Rachwał, Monika Pietryka i Daniel Tercha – uczniowie IIIc. W tym roku jednak nie udało się im wywalczyć miejsca na podium, ale jak mówił Immanuel Kant „Wszystka wiedza pochodzi z doświadczenia”, więc w kolejnych konkursach będzie na pewno lepiej.
Dominik Pinda, Monika Rachwał, Monika Pietryka i Daniel Tercha – to uczniowie, którzy dużo czasu i trudu włożyli w przygotowanie się do tego konkursu i godne reprezentowanie naszej szkoły, za co im serdecznie dziękuję.

Barbara Słowik