Sukcesy Szkolnego Koła PCK

Uczniowie naszej szkoły 29 kwietnia startowali w XIII Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK i zajęli II miejsce. W mistrzostwach tych szkołę reprezentowali: Zuzanna Jajko, Paulina Pietryka, Weronika Szczepek, Aleksandra Gaździk, Patryk Dziubczyk. W zawodach uczestniczyło 11 pięcioosobowych drużyn.

W dniu 22 maja w Sanoku odbyły się zawody z zakresu pierwszej pomocy o Puchar Ratowników Grupy Bieszczadzkiej GOPR. Gimnazjaliści w składzie Zuzanna Jajko, Paulina Pietryka i Aleksandra Gaździk zajęli III miejsce w rywalizacji gimnazjami powiatu brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego, sanockiego, leskiego i krośnieńskiego.

Celem współzawodnictwa było podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy, umiejętne przeciwdziałanie wypadkom i upowszechnianie zasad bezpieczeństwa.