Duży sukces w konkursie z języka niemieckiego

W dniu 24 X 2014 r. odbył się szkolny etap konkursu kuratoryjnego z języka niemieckiego w kategorii szkół podstawowych. Cieszył się on dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy chętnie poświęcili swój wolny czas, aby jak najlepiej się przygotować się do konkursu. Warto było! Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Marcin Matyasz, Kacper Kwieciński, Paulina Hućko, Bartłomiej Bąk, Dominik Zubel, Patrycja Hućko i Maksymilian Szpiech.
Współautorką tego sukcesu jest nauczyciel języka niemieckiego p. Ewa Hućko.
Gratulujemy i życzymy powodzenia 29 XI 2014 r. w Krośnie!!!