Ogłoszenie – podręczniki w roku szkolnym 2015/2016

Dyrekcja ZS nr 2 w Przysietnicy informuje, że wypożyczanie podręczników dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej i I gimnazjum odbywać się będzie 28.08.2015 r. (piątek) w godz. od 8:00 – 12:00 i w poniedziałek 31.08.2015 r. w godz. od 11:30 – 12:30. Równocześnie przypominamy, że w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klasy I, II i IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjum będą korzystali z darmowych podręczników i ćwiczeń wypożyczonych z biblioteki szkolnej. Rodzice uczniów z tych klas są zobowiązani zakupić podręczniki do religii oraz w klasie IV do drugiego języka obcego (j. niemieckiego).

Podręczniki dla uczniów z pozostałych klas należy zakupić zgodnie z wykazami podanymi w czerwcu.
Równocześnie przypominamy, że wykazy wszystkich podręczników i ćwiczeń zostały wywieszone przy drzwiach wejściowych do szkoły oraz znajdują się na naszej szkolnej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty”.

Kliająć w poniższy baner można dowiedzieć się więcej na temat reformy podręczniowej MEN.