Książki moich marzeń

Realizacja projektu edukacyjnego „Książki moich marzeń” w klasie III „b”

Jego głównym założeniem jest popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci,wdrożenie ich do częstych kontaktów z książką, zachęcanie dzieci do sięgania po wartościową literaturę, wzbogacającą wyobraźnię młodych ludzi, inspirującą ich do czytelniczych poszukiwań.

W dzisiejszych czasach jesteśmy świadkami kryzysu czytelnictwa. Nastąpiła nadmierna inwazja informatyki oraz telekomunikacji. Kosztem czytelnictwa książek. Dzieci i młodzież zbyt dużo wolnego czasu spędzają przed telewizorem, komputerem, a czytanie, które odgrywa ważną rolę w edukacji i wychowaniu traktowane jest marginalnie.     Wychowanie dziecina czytelników  jest dzisiaj, w dobie społeczeństwa informacyjnego, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.  Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być pobudzone przez inne osoby (mamę, babcię, panią w szkole, czy bibliotekarkę ).

Dlatego, też w ramach projektu w klasie  III „B”przez okres dwóch miesięcy w każdy poniedziałek organizowane zostały „Poranki z wierszem”, pod hasłem „Polscy poeci piszą dla dzieci, a dzieci recytują”, w którym zadaniem dzieci było nauczyć się wybranego wcześniej wiersza i wyrecytowanie go na forum klasy. Głównym celem konkursu było popularyzowanie polskiej poezji dziecięcej i rozwijanie zdolności recytatorskich i językowych, ale również inspirowanie do uczestnictwa w kulturze. Wśród najczęściej wybieranych polskich autorów znalazły się wciąż atrakcyjne i lubiane wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej czy Aleksandra Fredro.

Oprócz tego został zorganizowany konkurs plastyczny pod hasłem: Projekt okładki mojej ulubionej książki”. Zadaniem uczniów było wykonanie frontowej strony okładki do książki. Praca miała zawierać tytuł książki, imię i nazwisko autora oraz najważniejszą cześć – oprawę graficzną nawiązującą do tytułu książki i wprowadzającą w jej treść. Miało to na celu rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą, jak i rozwijanie wyobraźni wśród dzieci.

Wszystkie konkursowe prace zostały umieszczone na szkolnym korytarzu i były oryginalną, niepowtarzalną ozdobą, mile cieszącą oko wszystkich oglądających.

A oto wyniki konkursowe:

I miejsce – Przemek Dąbrowski

II miejsce – Klaudia Grdeń

III miejsce–Marlena Dąbrowska

Wyróżnienia: Malwina Pytlak, Sabrina Mechtoub, Fabian Wania

Natomiast pozostali uczestnicy konkursu otrzymali długopisy i słodkie upominki.

Serdecznie gratuluję uczniom biorącym udział w konkursie, dziękuję za przygotowanie pięknych prac i zachęcam do rozwijania swoich talentów plastycznych i  recytatorskich.

Wych. Sabina Dytko – Gerlach

Zdjęcia do obejrzenia w galerii.