Ogłoszenie – podręczniki w roku szkolnym 2017/2018

Dyrektor ZS nr 2 w Przysietnicy informuje, że w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy I, II, III, IV, V, VI i VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum będą korzystali z darmowych podręczników i ćwiczeń zakupionych przez szkołę z dotacji rządowej. Podręczniki będą wypożyczane uczniom klas IV – VII szkoły podstawowej i II – III gimnazjum w bibliotece szkolnej w piątek 1 września br. od godz. 9:00 do 14:00 oraz w poniedziałek 4 września br. po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej podręczniki i ćwiczenia będą wypożyczali w pierwszym tygodniu nauki szkolnej pod opieką swoich wychowawczyń.

Rodzice uczniów z tych klas są zobowiązani zakupić podręczniki do religii oraz w klasie V i VI do drugiego języka obcego (j. niemieckiego).
Wykazy podręczników, które należy zakupić do religii i j. niemieckiego zostały wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły oraz można zapoznać się tutaj- zobacz.