V Wojewódzki Konkurs z Języka Niemieckiego im. Jacoba i Wilhelma Grimmów

Dnia 21 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Przysietnicy odbył się etap szkolny V Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego im. Jacoba i Wilhelma Grimmów. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się 2 osoby – Paulina Hućko i Marcin Matyasz z klasy III gimnazjum.

21 marca w MZS nr 4 w Krośnie podczas etapu wojewódzkiego na poziomie pierwszym (szkoły podstawowe i gimnazja) Marcin zajął I miejsce.

Konkurs Języka Niemieckiego im. Jacoba i Wilhelma Grimmów znajduje się na liście konkursów kuratoryjnych. Główną nagrodą w konkursie, nad którym patronat objęli Prezydent Miasta Krosna oraz Ambasada Szwajcarii w Polsce, jest kurs językowy ufundowany przez Dyrektora SUCCESS SCHOOL OF ENGLISH w Krośnie.

Gratulujemy Marcinowi kolejnego sukcesu!