Ćwiczenia strażaków w naszej szkole i próbna ewakuacja

Realizując obowiązek wynikający z § 17 ust 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz. U. Nr 109 poz. 719 ) w dniu 13 kwietnia 2018 r. w naszej szkole odbyły się ćwiczenia strażaków oraz próbna ewakuacja.

Zakres i przebieg działań został wcześniej uzgodniony z przedstawicielem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie st. kpt. Jackiem Kędrą.
„W bibliotece szkolnej dochodzi do zaprószenia ognia. Zapaleniu ulegają zbiory biblioteczne szkoły w tym czasopisma i książki. Całe pomieszczenie jest zadymione. Gaszenie podręcznym sprzętem gaśniczym jest nieskuteczne. Dyrektor szkoły zarządza ewakuację wszystkich osób z budynku. Woźny konserwator trzykrotnym dźwiękiem dzwonka ogłosił w szkole alarm. W tym samym czasie dyrektor dzwoniąc na numer 998 powiadamia straż pożarną o rozprzestrzeniającym się w szkole pożarze. Uczniowie pod opieką nauczycieli oraz pracownicy szkoły, zachowując zasady bezpieczeństwa, zawarte w Procedurze ewakuacji szkoły, szybko i sprawnie opuścili drogami ewakuacyjnymi budynek szkoły. Udali się w bezpieczne miejsce obok szkolnego boiska. Tam szkolna sekretarka odebrała informację o stanie ewakuowanych osób. Okazało się, że brakuje wśród ewakuowanych pani bibliotekarki, która najprawdopodobniej ratując księgozbiór uległa zaczadzeniu i została w pomieszczeniu biblioteki. O własnych siłach nie była w stanie wydostać się z objętej pożarem strefy. Jako pierwsi na teren szkoły przyjechali strażacy z OSP Przysietnica. Tuż za nimi dojechali strażacy z Brzozowa. Cała akcja ratownicza przebiegała sprawnie. Nieprzytomną  panią bibliotekarkę, z objętego pożarem rejonu, strażacy wynieśli na noszach na zewnątrz i udzielili pierwszej pomocy.”

Na szczęście były to wyłącznie ćwiczenia, które miały na celu utrwalenie zasad postępowania społeczności szkolnej w przypadku realnego zagrożenia pożarowego. Istotne jest, aby każdy uczeń i pracownik szkoły znał procedury dotyczące zachowania się w przypadku ogłaszania w szkole alarmu.
Po zakończonej akcji ratowniczej i odwołaniu alarmu uczniowie mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem wozów strażackich, zadawali pytania dotyczące pracy strażaka.

Dyrektor szkoły Jadwiga Ścibor  podziękowała strażakom z OSP Przysietnica i KP PSP Brzozów za pomoc w ratowaniu życia ludzi i mienia szkoły. Zaś wszystkim ewakuowanym za sprawnie przeprowadzoną ewakuację.

Więcej zdjęć można obejrzeć w galerii – zobacz.