Ogłoszenie!

Zgodnie z Planem Pracy Szkoły na rok 2017/2018 dni: 30 kwietnia, 2 i 4 maja br. są dniami wolnym od nauki szkolnej.
ŚWIETLICA SZKOLNA jest czynna w godz. od 7:00 do 16.00

Podstawa prawna:
§ 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017, poz. 1603)