Pożegnanie Pana Woźnego

W dniu 28 listopada 2018 r., po 45 latach pracy zawodowej, w tym 22 lata na stanowisku woźnego – konserwatora w naszej szkole, odszedł na zasłużoną emeryturę p. Kazimierz Obłój. Cała społeczność szkolna podziękowała mu za lata poświęcenia, za  trud włożony w pracę, za lojalność, sumienność, pomoc innym oraz troskę o dobre imię szkoły i działania dla jej pożytku. Były kwiaty i życzenia od uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły oraz dyrekcji. Pan Kazimierz otrzymał też „Certyfikat stypendysty ZUS-u”, kosz słodyczy, symboliczne klucze, miniaturkę drabiny i duże czerwone serce, z którego odcięty kawałek pozostał w naszej szkole. Nasz woźny, nie kryjąc wzruszenia, podziękował wszystkim za tak piękne pożegnanie.

My również dziękujemy Panie Kazimierzu!