Rządowy program „Aktywna tablica”

Nasza szkoła przystąpiła do programu Aktywna tablica. Jest to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019.
Otrzymaliśmy nowoczesne monitory interaktywne. Sprzęt jest systematycznie wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Mamy nadzieję, że działania te pozytywnie wpłyną na poprawę efektów kształcenia w naszej szkole.