Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci – KRUS

W okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.
Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne;
- przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych)  podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy,
- jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie,
- ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok,
- podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko.
Turnusy rehabilitacyjne są organizowane dla dzieci urodzonych pomiędzy 2004-2012 r. (7-15 lat)

UWAGA! druki dostępne są w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych KRUS oraz na stronie internetowej https://www.krus.gov.pl/bip/formularze-i-wnioski/rehabilitacja/

Wypełniony wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka oraz formularzem dotyczącym informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą, należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę.