Obchody 100 – lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża

Polski Czerwony Krzyż od 100 lat prowadzi działania, których celem jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków. Wśród szerokiego wachlarza form pomocy organizowanych przez PCK można wymienić między innymi upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego, prowadzenie działalności humanitarnej, promocję honorowego krwiodawstwa, promocję zdrowia i zasad udzielania pierwszej pomocy, ratownictwo, prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań, promocję właściwych zachowań ekologicznych, organizowanie opieki i pomocy socjalnej, przeciwdziałanie uzależnieniom i promocję zdrowego trybu życia.W dniu 25.04.2019r. Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Brzozowie zorganizował obchody setnej rocznicy powstania tego stowarzyszenia. Podczas uroczystości doceniono zaangażowanie członków w działalność PCK w naszym regionie. Uhonorowano ich Aktem Nadania Medalu 100 – lecia Polskiego Czerwonego. W dowód uznania za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju PCK medal otrzymali nasi nauczyciele: pani Dorota Borula i pani Ewa Wieczorek. Gratulujemy.

Więcej informacji na temat obchodów 100 – lecia PCK można przeczytać na stronie internetowej Brzozowa - zobacz.