Ogłoszenie!

Szanowni Rodzice!
Informujemy, że 2 maja 2019 r. zgodnie z zarządzeniem nr 2/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysietnicy z dnia 20 września 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Uczniowie zapisani w dzienniku świetlicy szkolnej, będą mogli skorzystać z opieki świetlicowej jeśli rodzice zgłoszą taką potrzebę do wychowawcy klasy lub wychowawcy w świetlicy do dnia 30.04.2019 r. do godz. 12:00.