Podziękowanie za pomoc podczas powodzi.

W nocy z 23/24 maja br. w wyniku długotrwałych opadów deszczu doszło do wylania wody z rzeki Sietnica na teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysietnicy. Na szczęście dzięki szybkiej akcji przeprowadzonej przez jednostki straży pożarnej z OSP Brzozów, Górki, Zmiennica, Turze Pole, Trześniów, Przysietnica  i KPP Straży Pożarnej w Brzozowie woda nie dostała się do budynku szkoły. W imieniu całej szkolnej społeczności składamy najserdeczniejsze słowa podziękowania strażakom oraz pracownikom obsługi szkoły i mieszkańcom Przysietnicy, którzy pomagali w akcji przeciwpowodziowej na terenie szkoły.

W sposób szczególny dziękujemy Piotrowi Gaździkowi, Krzysztofowi Sobocie, Józefowi Szumie, Jakubowi Gosztyle, Piotrowi Szumie i Michałowi Świdrowi z OSP Przysietnica, którzy pomagali w porządkowaniu parkingu, drogi ewakuacyjnej, chodników i terenów zielonych wokół szkoły.