Podsumowanie realizacji programów profilaktycznych

Co roku nasza szkoła realizuje programy prozdrowotne tj. ,,Czyste powietrze wokół nas”, ,,Nie pal przy mnie, proszę”, ,,Bieg po zdrowie”, ,,Zawsze razem”, ,,Trzymaj formę”, ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”, ,,Moje dziecko idzie do szkoły”. W ramach realizacji programów uczniowie wzięli udział w organizowanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Brzozowie konkursach plastycznych. Uczennica klasy III Julia Bober zajęła I miejsce w konkursie pod hasłem ,,Nie pal przy mnie, proszę”, Hubert Szczepek uczeń klasy 0b otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową w konkursie ,,Czyste powietrze wokół nas”, Aleksandra Zubel uczennica klasy VII reprezentowała szkołę w konkursie ,,Trzymaj formę” i otrzymała dyplom i nagrodę rzeczową. Uczniom gratulujemy talentu plastycznego i dziękujemy za promowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych.