Zmiana nazwy szkoły od 1 września 2019 r.

W dniu 25 czerwca 2019 r., na wniosek społeczności szkolnej, Rada Miejska w Brzozowie podjęła uchwałę, na mocy której z dniem 1 września 2019 r. nastąpi zmiana nazwy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przysietnicy im. Macieja Rataja na Szkołę Podstawową Nr 2 w Przysietnicy im. Ks. Pawła Komborskiego.

Ksiądz Paweł Komborski – kapłan niezłomny, cichy bohater Polski walczącej, żołnierz Armii Krajowej - zobacz


j
ś