Drodzy Rodzice!

Dzień 14 października br. jest w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu zostaną zorganizowane zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz opiekuńcze dla uczniów wg potrzeb zgłoszonych przez wychowawców klas.

Szkoła jest otwarta dla uczniów od. godz. 7.00 do godz.14.00 są to zajęcia świetlicowe:

8.00 – 10.00 zajęcia rozwijające zainteresowania z j. polskiego

10.00 – 12.00  zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki

12.00 – 14.00 zajęcia rozwijające zainteresowania z  grafiki.