Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa

8 października odbyło się spotkanie uczniów klas VIa, VIb i VII z pełnomocnikiem do spraw nieletnich panią Anną Karaś z Powiatowej Komendy Policji w Brzozowie. Uczniowie wysłuchali pogadanki na temat „Odpowiedzialność nieletnich w świetle prawa”.