Program dla Szkół – ANKIETA

Ankieta jest skierowana do rodziców dzieci, szczególnie w wieku szkolnym objętych „Programem dla szkół”, ale nie jest to warunek konieczny.

Ankieta jest dostępna na stronie internetowej KOWR:

http://www.kowr.gov.pl/ankieta/5