Święto pierwszoklasistów, nauczycieli i pracowników szkoły

18 października w naszej szkole odbyły się obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej połączone z pasowaniem na uczniów dzieci z klasy pierwszej.

W uroczystości oprócz całej społeczności szkolnej uczestniczyli zaproszeni goście: przedstawiciel Urzędu Gminy w Brzozowie p. Stefan Szarek, radni: p. Adam Pomykała i p. Grzegorz Pietryka, sołtys p. Krzysztof Zubel, przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich p. Wanda Bąk,  Zarząd Rady Rodziców, emeryci oraz rodzice pierwszoklasistów.

Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci z klasy I zaprezentowały  swoje talenty wokalne, recytatorskie oraz taneczne, wzbudzając swoimi występami aplauz wśród zgromadzonej publiczności. Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze, przed biało – czerwoną flagą, pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, a pani dyrektor doko­nała aktu paso­wa­nia każ­dego pierw­szaka na ucznia Szkoły Podstawo­wej nr 2 im. Pawła Komborskiego w Przysietnicy.

Potem było mnóstwo życzeń i prezentów, m.in. od p. dyrektor, zaproszonych gości, wychowawczyni, starszych kolegów z klasy II i III i rodziców. Mali boha­te­rowie otrzymali też błogosławieństwo, którego udzielił im ks. Andrzej Urbowicz.

W drugiej części uroczystości uczniowie klasy III zaśpiewali piosenkę dedykowaną nauczycielom, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli życzenia i wręczyli kwiaty.

Po oficjalnej części uczniowie z rodzicami oraz zaproszeni goście udali się do klasy na ,,słodkie przyjęcie”. Wszyst­kim pierw­szo­kla­si­stom życzymy, aby ten dzień pozo­stał w ich pamięci na długo i aby codziennie z wielką radością i uśmiechem na twarzy przychodzili do szkoły.

Uroczystość przygotowały: wychowawczyni klasy pierwszej p. Łucja Buczek, opiekunka Samorządu Uczniowskiego p. Justyna Owsiana oraz p. Elżbieta Płowy. Dekoracje stworzyła p. Łucja Buczek. Nad nagłośnieniem czuwał p. Tomasz Owsiany i chłopcy Kacper Pietryka, Bartłomiej Zubel, Mateusz Szczepek i Gabriel Rzepka.