„Wrzesień 39” – rekonstrukcja historyczna

3 grudnia uczestniczyliśmy w pokazie historycznym  Wrzesień 39, czyli rzecz o tym jak wybuchła II wojna światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita.

Panowie z grupy artystycznej Rekonstrukto z Lublina ubrani w mundury ciekawie opowiadali o sytuacji II Rzeczpospolitej i przebiegu wojny. Omówili oni również ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej. Na zakończenie mieliśmy możliwość obejrzenia i wzięcia do ręki rekwizytów, które prezentowane były podczas pokazu.

Ta żywa lekcja historii była bardzo interesująca i wzbogaciła naszą wiedzę dotyczącą historii naszej ojczyzny.

Amelia kl. VII

Zdjęcia do obejrzenia w galerii.