Program Uroczystości Nadania Sztandaru

Program Uroczystości Nadania Sztandaru

w dniu 20 lutego 2020 roku

9.20 – zbiórka uczniów przed szkołą
9.30 – wymarsz do kaplicy
10.00 – uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Adama Szala
11.00 – przemarsz do szkoły
11.30 – ceremonia nadania sztandaru:

-      odsłonięcie miejsca pamięci ks. Pawła Komborskiego

-      przekazanie sztandaru

-      wystąpienie gości

-      program artystyczny

13.00 –  powrót uczniów do domu

W tym dniu wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy i zmiana obuwia.

Dzień 21 lutego 2020 roku (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze.