Ogłoszenie dla rodziców nowo zapisanych przedszkolaków

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks Pawła Komborsiego w Przysietnicy informuje rodziców, że wszystkie dzieci zapisane do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 zostały przyjęte. Rekrutacja uzupełniająca będzie przeprowadzona. Jej termin zostanie podany po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego.

Dyrektor szkoły
Wiesława Szarek