Kształcenie na odległość w szkołach przedłużone do 24 maja br.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja