Konsultacje dla uczniów od 1 czerwca 2020 r.

Od 1 czerwca br. uczniowie wszystkich klas mają możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów.

Konsultacje odbywają się w terminach zgodnie z harmonogramem umieszczonym poniżej. Spotkania z nauczycielem odbywa się indywidualnie lub w małych grupach (maksymalnie 12 osób). Rodzice i uczniowie przed przyjściem na konsultacje muszą zapoznać się z załączonymi niżej procedurami.

Rodzic/uczeń uzgadnia z nauczycielem udział w konsultacjach w formie mailowej lub telefonicznej najpóźniej na dzień przed planowanym terminem - spotkanie może odbyć się po potwierdzeniu terminu przez nauczyciela i dostarczeniu wypełnionego przez rodzica oświadczenia o stanie zdrowia (załącznik poniżej).

Załączniki:

Procedura postępowania w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji

Harmonogram konsultacji

Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka