Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie informuje

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wznowienie przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzozowie pracy w trybie stacjonarnym i wdrożone procedury sanitarne informujemy, że zgłoszenia dziecka do poradni dokonują jedynie rodzice/opiekunowie prawni. Wynika to z faktu, iż muszą oni być poinformowani o przebiegu wizyty w Poradni w warunkach reżimu sanitarnego. W związku z tym prosimy, aby przekazywać tę informację rodzicom oraz śledzić komunikaty zamieszane na stronie Poradni.

Wszelkie pytania odnośnie kwestii edukacyjnych dzieci prosimy kierować telefonicznie lub mailowo.

https://ppp.powiatbrzozow.pl/