Przedszkola otwarte od 6 maja – pytania i odpowiedzi

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi