Zajęcia świetlicowe / konsultacje

W ramach zajęć świetlicowych oraz konsultacji jest możliwość korzystania z boiska szkolnego.

Warunek – aktualna zgoda rodzica/opiekuna, grupy maksymalnie 12 osobowe, wcześniejszy kontakt z nauczycielem – zgodnie z regulaminem: