Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Procedury zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w dniu 26.06.2020 r.

w Szkole Podstawowej im. ks. Pawła Komborskiego w Przysietnicy.

 

 

W czasie przebywania w szkole w celu odbioru świadectw przez uczniów obowiązują następujące zasady:

 

Każdy uczeń przychodzi do szkoły o ściśle określonej godzinie wyznaczonej przez wychowawcę, aby uniknąć gromadzenia się przed budynkiem szkoły.

 

1.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwepidemicznego wszyscy rodzice i uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do ustalonej procedury oraz szczegółowego harmonogramu odbioru świadectw.

2.    Uczniowie wchodzą do szkoły od strony głównej budynku oraz od strony sali gimnastycznej.

3.    Wejście na teren szkoły będzie odbywać się według ustalonego harmonogramu.

4.    Uczeń przychodzący po odbiór świadectwa musi posiadać maseczkę zakrywającą nos i usta oraz zdezynfekować ręce przy wejściu.

5.    Wszystkich oczekujących na wejście do szkoły oraz przebywających w budynku obowiązuje dystans społeczny 2 m pomiędzy osobami.

6.    Na teren szkoły mogą wejść tylko uczniowie, rodzice oczekujący na dziecko pozostają przed szkołą zachowując odpowiedni dystans społeczny.

7.    Dzieci z oddziałów przedszkolnych będą odbierane od rodziców przez wychowawców przy drzwiach wejściowych.

8.    Po wejściu do szkoły uczeń udaje się bezpośrednio do wyznaczonego miejsca, gdzie będą wydawane świadectwa.

9.   Wszystkie drzwi w budynku szkoły będą otwarte, aby uniknąć dotykania klamek.

10.  Po odebraniu świadectwa uczeń opuszcza teren szkoły tym samym wyjściem, przez które wchodził po odbiór świadectwa.

11.  Nagrody rzeczowe będą wydawane razem ze świadectwem przez wychowawcę i potwierdzone podpisem ucznia na liście.

12.  Długopis używany do składania podpisów należy mieć własny.

13.  Uczniowie będą mogli odebrać swoje rzeczy pozostawione w szatni w klasach podczas odbierania świadectw.

14.  W godzinach wydawania świadectw będzie możliwość zwrotu zaległych książek do biblioteki szkolnej.

 

Nauczyciele w czasie odbioru świadectw przez uczniów zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

 

1. Wychowawcy wydają świadectwa  według harmonogramu.

2. Wychowawcy oddziałów przedszkolnych wychodzą po każdego ucznia do wejścia, po wydaniu dyplomu odprowadzają dziecko do drzwi wejściowych i przekazują pod opiekę rodzica.

3.  Każdy wychowawca i nauczyciel przebywający na terenie szkoły zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust maseczką lub przyłbicą.

4.  Wychowawcy podczas wydawania świadectw muszą mieć założone rękawiczki jednorazowe.

 

Harmonogram wydawania świadectw

O godzinie 8.00 na sali gimnastycznej  odbędzie się spotkanie uczniów klasy ósmej z wychowawczynią. Uczniowie wejdą do szkoły bocznym wejściem zachowując reżim sanitarny.

Uczniowie klas od pierwszej do siódmej odbiorą świadectwa w następującej kolejności o godzinie:

8.00  klasa 7

8.30 klasa 6a

9.00 klasa 6b

9.30 klasa 5

10.00 klasa 4

10.30 klasa 3

11.00 klasa 2

11.30 klasa 1

12.00 oddział przedszkolny 0a

12.30 oddział przedszkolny 0b

Wiesława Szarek

Dyrektor szkoły