Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej

Proszę o zwrot podręczników szkolnych od dnia 22 – 24 CZERWCA 2020 w godzinach od 9:00 do 12:00.

Książki należy umieścić w torbie foliowej z podpisem (imię, nazwisko i klasa).

Weronika Fejdasz