Komunikat w sprawie odbioru zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Dyrektor Szkoły Podstawowej informuje, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane w dniu 31 lipca 2020 r. o godz. 10.00.

Podczas odbioru zaświadczeń obowiązują przepisy sanitarne i zasady bezpieczeństwa (na terenie szkoły należy mieć założoną maseczkę i zachować dystans minimum 1,5 m  między oczekującymi).