Dożywianie w szkole w roku 2020/2021 (zmiana sposobu płatności)

Informujemy, że z dniem 14.09.2020 r. rozpoczynamy żywienie uczniów w naszej szkole.

W roku szkolnym 2020/2021 opłaty za obiady dokonane są tylko w formie przelewu.

Stawka dzienna – 2 złote

opłata za wrzesień – 26 złotych

Opłatę za dożywianie należy wpłacić na konto Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysietnicy: 18 1020 2980 0000 2502 0091 2550

Należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę i miesiąc, za który wpłacane są pieniądze oraz dopisek Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysietnicy.

Wymagany termin opłat do 5 dnia każdego miesiąca. Prosimy bezwzględnie przestrzegać terminu wpłat.

Przystąpienie do dożywiania należy zgłosić wychowawcy klasy do 28 dnia każdego miesiąca.

Zgłoszenie o dożywianiu za miesiąc wrzesień zgłosić do 10.09.2020 r.