Instrukcja logowania do zdalnego nauczania

Poniższy plik przedstawia instrukcję logowania ucznia do aplikacji Microsoft Teams.

 

POBIERZ INSTRUKCJĘ