Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W związku z przejściem od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. klas  4-8 szkoły podstawowej na system nauczania zdalnego informuję:

1. Oddziały przedszkolne, klasy 1-3, biblioteka szkolna oraz świetlica pracują w sposób stacjonarny.

2. Stołówka szkolna wydaje obiady dla oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3.

3. Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacji oraz zajęć rozwijających zainteresowania będą prowadzone zgodnie z planem zajęć. Z rodzicami będą kontaktowali się nauczyciele prowadzący nauczanie, aby ustalić formę zajęć.

4. Szkoła stwarza możliwości wypożyczenia laptopów do nauki zdalnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub rodzinom wielodzietnym. Jeżeli nie ma możliwości realizacji zajęć zdalnych w domu, będą one prowadzone na terenie szkoły.

5.  Plan lekcji nie ulega zmianie. Warunki nauczania zdalnego określone są w regulaminie zamieszczonym na stronie szkoły. Lekcje trwają od 30 do 45 minut. Nauczyciel decyduje, ile czasu przeznaczy na pracę ucznia z komputerem, a ile na pracę samodzielną bez komputera.

6. W naszej szkole nauczamy na platformie edukacyjnej – Office 365 MS Teams, Zoom, E- podręczniki.

7. Również na stronie szkoły została zamieszczona „Procedura podwyższania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w trakcie kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. Pawła Komborskiego w Przysietnicy.

8. Nauczyciel na każdej lekcji on-line 2-krotnie sprawdzi obecność uczniów.

9. Komunikacja rodziców z nauczycielami lub dyrektorem szkoły przebiega przez dziennik elektroniczny, telefon lub grupy wychowawców na Messenger.

10. O wszelkich zmianach organizacyjnych dyrektor szkoły będzie na bieżąco informował wszystkich zainteresowanych tak jak dotychczas przez: dziennik elektroniczny, w nagłych przypadkach telefonicznie lub przez media społecznościowe.

 

Czas pracy zdalnej jest czasem trudnym dla wszystkich stron zaangażowanych w proces edukacyjny. Mogą pojawić się trudności w sprzęcie, jak również w zasobach ludzkich. Wszystkich w trudnym czasie proszę o cierpliwość. Życzę dużo zdrowia i szybkiego spotkania w szkole.

 

Z poważaniem dyrektor szkoły Wiesława Szarek