Zapisy do przedszkola

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Przysietnicy informuje, że w dniach od 08.02.2021 r. do 26.02.2021 r. można składać wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dzieci urodzonych w roku 2015, 2016, 2017, 2018.

Wnioski wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych można pobrać w szkole lub ze strony internetowej szkoły (link poniżej) i przedłożyć do sekretariatu.

Rodzice dzieci uczęszczających już do oddziału przedszkolnego pobierają deklarację o kontynuacji uczęszczania do oddziału u wychowawcy.

Z poważaniem

Wiesława Szarek
Dyrektor szkoły

Wniosek o przyjęcie do przedszkola – kliknij, aby pobrać.