Dokumenty

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Statut Szkoły

Wymagania edukacyjne:

Szkoła Podstawowa – SP SP_5

Gimnazjum – GM_1 GM_2 GM_3

 

Podręczniki szkolne
Klasy 0 – III SP
Klasy IV – VIII SP
Klasy III Gm

Raporty z ewaluacji zewnętrznej:

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

Organizacja roku szkolnego 2018/2019