Dokumenty

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Wymagania edukacyjne:

Szkoła Podstawowa – SP SP_5

Podręczniki szkolne

Klasy 0 – III SP
Klasy IV – VIII SP
Klasy III Gm

Raporty z ewaluacji zewnętrznej:

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum