Dokumenty

Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Statut Szkoły

Wymagania edukacyjne:

Szkoła Podstawowa – SP SP_5

Gimnazjum – GM_1 GM_2 GM_3

 

Podręczniki szkolne
Klasy 0 – III SP
Klasy IV – VIII SP
Klasy III Gm

Koncepcja pracy szkoły

Raporty z ewaluacji zewnętrznej:
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum

Zarządzenie dni wolne