Egzamin gimnazjalny

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019 – zobacz

Przykładowe arkusze egzaminacyjne -  zobacz

Informacja o sposobie organizowania egzaminu gimnazjalnego.

Deklaracja przystąpienia do części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego.

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019.

BAZA DOBRYCH PRAKTYK