IPN

W naszej szkole jest realizowany, ze środków EFS, projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III”. Jest on elementem polityki oświatowej naszego państwa i ma zapewnić każdemu uczniowi z klas I – III szkoły podstawowej (w tym sześciolatkom) bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. W szkole w ramach tego projektu odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. Są one prowadzone w trzech grupach przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci z wadami postawy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, które prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego. Wszystkie zajęcia realizowane w ramach tego projektu cieszą się dużą popularnością.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej.
Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Więcej na temat projektu można przeczytać tutaj