Nauczyciele

Grono Pedagogiczne:


Dyrektor: mgr Jadwiga Ścibor

kwalifikacje: edukacja wczesnoszkolna, WDŻ, informatyka

GODZINY PRZYJĘĆ DYREKTORA ZS nr 2 w PRZYSIETNICY
DYREKTOR PRZYJMUJE RODZICÓW, NAUCZYCIELI, PRACOWNIKÓW SZKOŁY
ORAZ INTERESANTÓW ZAWSZE, BEZ OGRANICZENIA CZASOWEGO,
GDY JEST OBECNY NA TERENIE OBIEKTU
ORAZ PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

Wicedyrektor: mgr Tomasz Owsiany
kwalifikacje: matematyka, fizyka, informatyka

 

Rok szkolny 2017/2018

mgr Agata Rzepka – nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

mgr Sabina Dytko-Gerlach – nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Chrobak - nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

mgr Łucja Buczek - nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

mgr Agata Szpiech - nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Paulina Buczek – nauczany przedmiot: ………………………….

mgr Barbara Słowik - nauczany przedmiot: język polski

mgr Justyna Owsiana - nauczany przedmiot: język polski

mgr Magdalena Paśko - nauczany przedmiot: …………………..

mgr Renata Hałka – nauczany przedmiot: język angielski

mgr Edyta Kruczek - nauczany przedmiot: język angielski

mgr Jolanta Gliściak - nauczany przedmiot: język niemiecki, zajęcia logopedyczne

mgr inż. Halina Soczek - nauczany przedmiot: matematyka, zajęcia komputerowe

mgr Wiesław Filak - nauczany przedmiot: matematyka, fizyka

mgr Magdalena Dąbrowska-Rzepka - nauczany przedmiot: technika, zajęcia komputerowe, zajęcia rewalidacyjne

mgr Wiesława Szarek - nauczany przedmiot: biologia, chemia, zajęcia rewalidacyjne

mgr Danuta Kościelna - nauczany przedmiot: geografia, przyroda

mgr Jacek Fiedyń - nauczany przedmiot: historia, WOS

mgr Maciej Kuśnierczyk - nauczany przedmiot: muzyka

mgr Katarzyna Tercha – Frankewicz - nauczany przedmiot: plastyka, zajęcia artystyczne

mgr Ewa Wieczorek - nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne

mgr Daniel Boroń - nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Sławomir Skwarcan - nauczany przedmiot: świetlica szkolna

mgr Elżbieta Płowy - nauczany przedmiot: ……………………………

Weronika Fejdasz - nauczany przedmiot: biblioteka

ks. Ryszard Krempowicz - nauczany przedmiot: religia

ks. Marek Duda - nauczany przedmiot: religia

mgr Dorota Borula - nauczany przedmiot: pedagog,WDŻ