Owoce i warzywa w szkole

Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła nowy program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”. Do programu tego przystąpiła również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%). Program „Owoce w szkole” jest skierowany dla uczniów klas I – III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych. Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:
- świeże owoce
- świeże warzywa
- soki owocowe,
warzywne oraz owocowo – warzywne.
W roku szkolnym 2014/2015 wszyscy uczniowie klas młodszych zostali objęci programem „Owoce i warzywa w szkole”.


Jest on kontynuacją programu „Owoce w szkole” realizowanego w latach szkolnych 2009/2010 – 2013/2014. Dzieci otrzymują darmowe porcje warzyw i owoców. Są one gotowe do bezpośredniego spożycia: czyste, odpowiednio dojrzałe i zdrowe. Uczniowie bardzo szybko przyzwyczaili się do tych przekąsek i chętnie jedzą  podane im jabłka, marchewki i inne warzywa.

 

Niektóre działania realizowane w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”
1. Jedz owoce i warzywa a będziesz zdrowy jak ryba.
2. Zdrowo jemy więcej wiemy.
3. Konkurs „Warzywolandia”
4. Wycieczka do rozlewni wód „Iwoniczanka” w Brzozowie

WAŻNE!
Od roku szkolnego 2018/2019 dotychczasowe programy unijne „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” stanowią jedno działanie – „Program dla szkół”  polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych.
Więcej informacji na stronie – zobacz.