Pierwsza pomoc

Znajomość udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej winna być obowiązkiem każdego człowieka. Pierwsza pomoc przed przybyciem lekarza może zapobiec pogorszeniu się stanu poszkodowanego, usunięciu lub zmniejszeniu bólu i utrzymaniu poszkodowanego w możliwie najlepszym stanie do czasu przybycia fachowej pomocy. Pierwszej pomocy powinny udzielać osoby znajdujące się najbliżej miejsca wypadku i posiadające pewien zasób wiedzy w tym zakresie. Fachowe udzielenie pierwszej pomocy może mieć doniosłe znaczenie, dla uratowania życia poszkodowanego.
W ostatnich dwóch latach nauczyciele z naszej szkoły brali udział w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które były współfinansowane przez Unię Europejską. W trakcie jednego z tych szkoleń została opracowana prezentacja do obejrzenia której zapraszam.
Prezentacja – pierwsza pomoc przedmedyczna.

Gra edukacyjna – kliknij i zagraj

Zobacz również filmy:
1. Zadławienie

2. Krwawienie z nosa.

3. Złamanie ręki.

4. Osoba nieprzytomna.

5. Czy znasz te numery alarmowe?