Przyjaciele szkoły

Nasza szkoła posiada przyjaciół, na których wsparcie możemy zawsze liczyć.
Do tego grona należą rodzice dzieci szkolnych jak i również osoby niezwiązane z placówką.
Serdecznie dziękujemy firmom, osobom dobrego serca, którzy wspierają nas poprzez przekazywanie pieczywa, kwiatów ozdobnych, zakupu pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, świadczenia usług transportowych oraz wykonywanej pracy na rzecz placówki
i pomocy przy organizowaniu imprez środowiskowych.

Wszystkim serdecznie dziękujemy! 


Lista Przyjaciół:
Burmistrz Brzozowa
Podkarpacki Kurator Oświaty
Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 2 w Przysietnicy
o. Marek Inglot SJ
Pan Edward Więcek
Pani Urszula Jarosz
Pani Anna Rafalska
Pani Anna Szczepek
Pani Maria Bieda
Pani Marta Szczepek
Pani Wioletta Potocka – Florczak
Pani Janina Pietryka
Pani Halina Rzepka
Pani Wiesława Dobosz
Pani Marta Rzepka
Państwo Renata i Stanisław Bober
Pani Barbara Więcek
Pani Renata Kwiecińska
Pani Jolanta Szuba
Pan Jacek Świder
Pani Monika Więcek
Pan Krzysztof  Zubel
Pani Katarzyna Mazur-Baran
Pani Maria Klimkowska-Pytlak
Państwo Urszula i Stanisław Pinda
Państwo Aleksandra i Roman Bąkowie
Państwo Dorota i Tomasz Jajkowie
Pan Jan Gaździk
Pani Stefania Bąk
Sołtys Przysietnicy Jan Bąk
Księgarnia ZNAK w Krakowie
Księgarnia NOVA w Brzozowie
PPHT WOLBUD 95 w Przysietnicy
Fundacja im. dr. Mariana Kantona
Koło Gospodyń Wiejskich w Przysietnicy
Pani Zofia Dąbrowska -prezes Akcji Katolickiej
Muzeum Regionalne w Brzozowie
Biblioteka Pedagogiczna w  Brzozowie
Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie
Fundacja im. Stanisławy Bieńczak w Brzozowie
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzozowie
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzozwie
Pani Alicja Wajda Paradysz – Zielony Koszyk Brzozów (Galeria)
Pani Małgorzata Jamrugiewicz – Mini Bar „Bajka”
Państwo Bożena i Andrzej Bińczakowie – Eleo-Budmax
Pan Sławomir Owsiany – Zielona Oaza
Pani Marzena Pudlik – Glorius
Małgorzata i Dorota Leń – „Sklepik” w Przysietnicy
Pani Grażyna Fejdasz – Centrum Handlowe „Gamrat” w Przysietnicy
Pan Tomasz Rzepka - radny Rady Miejskiej w Brzozowie.
OSP w Przysietnicy
Dar Med Brzozów
Sky-Net Brzozów