SAMORZĄD UCZNIOWSKI

RADA SAMORZĄDU


PrzewodniczącaJulia Hućko

Zastępca – Kacper Pietryka

Skarbnik – Kacper Jajko

Sekretarz – Magdalena Kędzierska

OPIEKUNOWIE SU

 

Pani Justyna Owsiana

 

 

CZŁONKOWIE SAMORZĄDU


JULIA JAJKO – kl. VI a

KLAUDIA ZUBEL – kl. VI a

JULIA WIĘCEK – kl. VI b

JAKUB GWIZDAŁA – kl. VI b

DAWID DOBOSZ – kl. V

AMELIA MUŻYDŁO – kl. V

WERONIKA BIEDA –kl. IV

ZUZANNA SOBOTA – kl. IV

 POCZET SZTANDAROWY

Chorąży: MATEUSZ SZCZEPEK, RADOSŁAW DĄBROWSKI

Asysta: MAGDALENA BIEDA, MAJA PIETRYKA, ALEKSANDRA ZUBEL, KAROLINA DĄBROWSKA

 

MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI


Rada Małego Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca – …

Zastępcy – …

Sekcja dekoracyjna:

Sekcja organizacyjna:

Sekcja porządkowa:

Opiekun:
 

REGULAMIN „DNIA BEZ PYTANIA”

  1. W naszej szkole obowiązuje przywilej dla uczniów, polegający na tym, że w jeden dzień w tygodniu będą losowane dwa numerki i ich właściciele nie będą pytani w danym dniu.
  2. W tym tygodniu tym dniem będzie wtorek, w następnym środa i tak dalej.
  3. Losowania będą przeprowadzać członkowie Samorządu Uczniowskiego.
  4. Szczęśliwe numerki zostaną zawieszone w wybranym dniu przed pierwszą lekcją na tablicy ogłoszeń samorządu i w pokoju nauczycielskim.
  5. Wylosowany numer zwalnia jego właściciela od pytania i od kartkówek, ale nie od wcześniej zapowiedzianego sprawdzianu i odrobionego zadania domowego. Uwaga! Z przywileju tego nie będą mogli korzystać uczniowie niewłaściwie zachowujący się na lekcjach i przerwach. Decyzję o tym będą podejmować nauczyciele danego przedmiotu.
  6. Numerki do losowania zostaną przygotowane od 1 do 24 – ze względu na liczbę uczniów w poszczególnych klasach.