SAMORZĄD UCZNIOWSKI

RADA SAMORZĄDU


PrzewodniczącaNatalia Bąk

Zastępca – Dawid Rachwał

Skarbnik – Antoni Rachwał

Sekretarz – Natalia Gwizdała

OPIEKUNOWIE SU

 

Pani Barbara Słowik

 

 

SEKCJA DEKORACYJNA


Julia Buczek, Dawid Dobosz, Kinga Pietryka

 

SEKCJA KULTURALNA

Julia Jajko, Malwina Pytlak, Jakub Gwizdała

 


SEKCJA ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWA

Kacper Jajko, Emilia Szpiech, Julia Hućko


POCZET SZTANDAROWY

Chorąży: Gabriel Niemiec, Mikołaj Kędzierski

Asysta: Faustyna Pietryka, Magdalena Bieda

Natalia Rachwał, Maja Pietryka

 

MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI


Rada Małego Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca – …

Zastępcy – …

Sekcja dekoracyjna:

Sekcja organizacyjna:

Sekcja porządkowa:

Opiekun:
 

REGULAMIN „DNIA BEZ PYTANIA”

  1. W naszej szkole obowiązuje przywilej dla uczniów, polegający na tym, że w jeden dzień w tygodniu będą losowane dwa numerki i ich właściciele nie będą pytani w danym dniu.
  2. W tym tygodniu tym dniem będzie wtorek, w następnym środa i tak dalej.
  3. Losowania będą przeprowadzać członkowie Samorządu Uczniowskiego.
  4. Szczęśliwe numerki zostaną zawieszone w wybranym dniu przed pierwszą lekcją na tablicy ogłoszeń samorządu i w pokoju nauczycielskim.
  5. Wylosowany numer zwalnia jego właściciela od pytania i od kartkówek, ale nie od wcześniej zapowiedzianego sprawdzianu i odrobionego zadania domowego. Uwaga! Z przywileju tego nie będą mogli korzystać uczniowie niewłaściwie zachowujący się na lekcjach i przerwach. Decyzję o tym będą podejmować nauczyciele danego przedmiotu.
  6. Numerki do losowania zostaną przygotowane od 1 do 24 – ze względu na liczbę uczniów w poszczególnych klasach.