Egzamin ósmoklasisty

Od roku szkolnego 2018/2019 w klasie 8-letniej szkoły podstawowej będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 uczniowie klasy VIII będą pisali egzamin z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. Zaś od roku szkolnego 2021/2022 z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz jednego z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii. Przystąpienie do egzaminu będzie obowiązkowe, uzyskane wyniki nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły, natomiast będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Więcej informacji można przeczytać na stronach:

Okręgowej Komisji Egzminacyjnej w Krakowie - zobacz

oraz 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnejzobacz