Wybitni uczniowie

Marcin Matyasz to tegoroczny absolwent i chluba naszej szkoły podstawowej. Od najmłodszych klas krok po kroku pod czujnym okiem nauczycieli rozwijał swoje zdolności. To zaowocowało wieloma sukcesami w klasie szóstej. Największym osiągnięciem Marcina było zdobycie tytułu laureata konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (dzięki temu został on zwolniony z części językowej sprawdzianu po klasie szóstej). Był on również uczestnikiem etapu rejonowego konkursów z języka polskiego oraz matematyki i tak naprawdę zabrakło mu niewiele punktów, by znaleźć się w etapie wojewódzkim. Marcin zdobył również tytuł Gminnego Mistrza Ortografii. Ponadto jest on pierwszym uczniem w historii naszej szkoły, który na sprawdzianie po klasie szóstej uzyskał maksymalną liczbę punktów ze wszystkich przedmiotów. Marcinie, wszyscy jesteśmy dumni z Twoich sukcesów, gdyż wiemy, jak wiele pracy i wyrzeczeń trzeba włożyć w to, aby je osiągnąć. Równocześnie życzymy Ci dalszych, równie spektakularnych osiągnięć.

Opracowała: J Owsiana – wychowawczyni Marcina


Gabriela Dąbrowska
, absolwentka Gimnazjum im. Pawła Komborskiego w Przysietnicy, należy niewątpliwie do uczniów wybitnych. Jednak ona sama wie najlepiej, ile trzeba pracy i wyrzeczeń, aby osiągać sukcesy. Myli się ten, kto sądzi, że uczniom wybitnie zdolnym wszystko przychodzi łatwo i nie muszą nic robić. Przeciwnie, jeśli są świadomi własnych możliwości, nie chcą zaprzepaścić szans, ich wysiłek musi być tym bardziej wytężony.

Nie wolno spatałaszyć szans, które dostaliśmy do rąk – to słowa jednego z wybitnie uzdolnionych uczniów Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, niezapomnianego „Rudego”, bohatera „Kamieni na szaniec”.
Czy słowa „Rudego” uczyniła mottem życia Gabriela Dąbrowska? Wygląda na to, że tak, bo jej osiągnięcia pokazują, że zamierza ona wykorzystać wszystkie szanse, jakie dostała od życia. Po pierwsze, pochodzi z rodziny inteligenckiej, która rozumie ją i wspiera w rozwijaniu zdolności, zarówno duchowo jak i materialnie. Po drugie, została obdarowana przez naturę niezwykłym talentem muzycznym, który w porę dostrzeżono i obecnie jest uczennicą Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia im. Wandy Kossakowskiej w Sanoku. Po trzecie, jakby tego było mało, posiada wybitny talent matematyczny, ujawniony już w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Przysietnicy, gdzie uczyła się pod czujnym okiem nauczycieli matematyki: Marty Szczepek i Lidii Gładysz. Zaowocowało to bardzo dobrym wynikiem w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” w 2004 i 2005 roku oraz wyróżnieniem w tymże konkursie w roku 2006. Naukę w Gimnazjum w Przysietnicy Gabriela Dąbrowska rozpoczęła w we wrześniu 2007 r. i od razu została zauważona przez wychowawcę, a zarazem matematyka, Wiesława Filaka, obecnego wicedyrektora szkoły. Pod jego opieką została w 2008 r. stypendystką Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Ukoronowaniem trzyletniej pracy pod okiem nauczycieli matematyki: Wiesława Filaka i Tomasza Owsianego jest min. sukces Gabrysi: 21 marca 2010 w Warszawie otrzymała tytuł laureatki ogólnopolskiego konkursu – V Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów przeprowadzanej przez Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.omg.edu.pl) . Tym samym została zwolniona z egzaminu gimnazjalnego (części matematyczno-przyrodniczej).
Wszyscy jesteśmy dumni z jej osiągnięć, bo na tak wielki sukces składa się nie tylko ogrom pracy samej laureatki, ale życzliwa opieka i wsparcie wielu osób: rodziców, nauczycieli, dyrekcji szkoły.
Osiągnięcia muzyczne Gabrysi. W 2007 r. została laureatką II miejsca w V Podkarpackim Konkursie Zespołów Kameralnych (trio fortepianowe w składzie: Dominika Witowicz, Gabriela Dąbrowska, Maciej Szybiak). W 2008 r. zajęła I miejsce w XV Regionalnym Konkursie Wiedzy Teoretycznej w Przeworsku. Z kolei w 2009 r. została laureatką II Ogólnopolskiego Konkursu Czytania Nut Głosem w Krakowie (Dla Uczniów Szkół Muzycznych II Stopnia), a w Krośnie zdobyła I miejsce w V Regionalnym Konkursie z Zasad Muzyki z Elementami Kształcenia Słuchu dla Uczniów Klas I-III Szkół Muzycznych II Stopnia (jako uczennica klasy pierwszej II st.). Z jej ostatnich sukcesów w dziedzinie muzycznej należy niewątpliwie wymienić wyróżnienie, które zdobyła w marcu 2010 r. w III Ogólnopolskim Konkursie „Gitara w muzyce kameralnej” – w duecie z Aleksandrą Bodziak. Również jako uczennica Gimnazjum im. ks. Pawła Komborskiego w Przysietnicy osiągała sukcesy w konkursach muzycznych. I tak w roku 2008 zajęła w duecie z Natalią Rzepką I miejsce w IV Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki Niemieckojęzycznej, a w 2009 – III miejsce w IX Festiwalu Piosenki Recytacji i Poezji Śpiewanej w Bliznem.
W czerwcu 2010 r Gabrysia opuściła mury naszego gimnazjum. Marzyła o tym, aby połączyć dwie największe pasje swojego życia: matematykę i muzykę. Chciałaby zostać reżyserem dźwięku. Myśli też o Konserwatorium Muzycznym w Warszawie, gdzie chciałaby się dalej kształcić w klasie skrzypiec. A ponieważ wielokrotnie udowodniła, że w jej przypadku sprawdza się przysłowie „Chcieć to móc”, pozostaje nam życzyć jej dalszych sukcesów i trzymać kciuki, żeby się udało. Jedno jest pewne: przejdzie do historii Gimnazjum w Przysietnicy jako chluba tej szkoły. I pewnie jeszcze nieraz o niej usłyszymy.

Opracowała: H Błaż